Promocja - Święto Mamy
REGULAMIN PROMOCJI "ŚWIĘTO MAMY"


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA


1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "Święto Mamy" (zwaną dalej Promocją) jest: Grupa Beautica, z siedzibą przy Al. Tadeusza Kościuszki 120, 90-446 Łódź , NIP: 728 247 98 55,

REGON:473247317, właściciel marki SPN Nails Professional, zwanej dalej SPN Nails. 

1.2. Promocja trwać będzie w dniach 18.05.17-26.05.17 do godziny 23:59. 


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI


2.1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który:

- w czasie trwania promocji złoży zamówienie w sklepie internetowym marki SPN Nails (www.SPN.pl) na produkty z kategorii "ŚWIĘTO MAMY".

- w czasie trwania promocji złoży zamówienie drogą telefoniczną (tel. +48 533 506 053) na produkty z kategorii "ŚWIĘTO MAMY".


3. ZASADY I TERMIN PROMOCJI


3.1. Promocją objęte zostaną zamówienia złożone od 18-go do 26-go maja 2017 roku do godziny 23:59.

3.2. Promocją objęte są wszystkie produkty z linii SPA dostępne w kategorii "ŚWIĘTO MAMY".

3.3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, w tym z rabatami indywidualnymi i rabatami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

3.4. W czasie trwania Promocji każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.

3.5. Składając zamówienie w sklepie internetowym marki SPN Nails (www.SPN.pl) na produkty z linii SPA należy w koszyku w polu "Użyj kodu rabatowego" podać kod "MAMA" a następnie kliknąć "Wykorzystaj kod rabatowy".  W koszyku zostanie automatycznie naliczony Państwu rabat w wysokości 15%. 

3.6. Z Promocji można skorzystać także w autoryzowanych punktach dystrybucji marki SPN Nails, informując o tym w trakcie składania zamówienia.

Lista dystrybutorów marki SPN Nails dostępna jest pod adresem: spn.pl/dystrybutorzy

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

3.8. Produkty zakupione w promocji "Święto Mamy" nie podlegają wymianie.  


Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów zwrot objętych promocją produktów możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrotowi podlega całość zestawu startowego.  


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


4.1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w autoryzowanych punktach dystrybucji marki SPN Nails, jak i pod adresem: spn.pl/SwietoMamy.

4.2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać nieznacznie wydłużony.

4.3. Klient korzystając z Promocji (w formie elektronicznej lub składając zamówienie drogą telefoniczną), automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4.4. Każdy Biorący udział w Promocji oświadcza, iż zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.


Życzymy udanych zakupów!