Polityka prywatności


1. Firma Grupa Beautica oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z najwyższą starannością wprowadzamy odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych.  W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem. Firma Grupa Beautica oraz Sklep sprawują kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp danych w możliwie największym stopniu.  


 2. Jedynym administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest firma Grupa Beautica.


 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu SPN.pl w tym zawierania, realizacji i rozliczania umów sprzedaży także w celach ich archiwizacji.


 4. Dane osobowe przetwarzane przez firmę Grupa Beautica są niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem umowy. Klient ma prawo przeglądać ofertę Sklepu bez dokonywania Rejestracji oraz podawania jakichkolwiek danych osobowych.


 5. Dane podawane przez Klientów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem  oraz innych czynności związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Dane kontaktowe za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do wysyłania przez firmę Grupa Beautica informacji handlowych. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną.


 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


 7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem PayU za towary nabyte w Sklepie, przekazywane są spółce PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (adres:Grunwaldzka 182 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.


 8. Firma Grupa Beautica oraz Sklep zapewniają Klientowi prawo do wglądu w treść własnych danych osobowych i ich poprawiania  oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.  Klienci mają prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych a także wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy Firma Grupa Beautica zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywać dane osobowe innemu administratorowi danych.


 9. Firma Grupa Beautica może odmówić usunięcia danych Klienta tylko w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Grupa Beautica lub gdy firma Grupa Beautica uzyska i utrwali wiadomość, że Klient naruszył Regulamin Sklepu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych będzie niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


 10. Firma Grupa Beautica wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwera. Adresy te służą ponadto do zbierania ogólnych danych informacji demograficznych. Dane te nie są łączone z danymi Klienta podawanymi podczas Rejestracji / składania zamówienia i stanowią jedynie materiał statystyczny.


 11. Firm aGrupa Beautica oraz Sklep stosuje pliki "Cookies". informacje zbierane przy pomocy "Cookies" pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Służą również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu SPN.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "Cookies" nie umożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


 12. Pliki "Cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.


 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "Cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


14. Firma Grupa Beautica oraz Sklep  na tej stronie internetowej używają bezpłatnej funkcji śledzenia konwersji Google AdWords. Google korzysta z plików "Cookies", aby mierzyć skuteczność reklam. Plik "Cookies" śledzenia konwersji jest tworzony wtedy, gdy klikną Państwo reklamę Google, w przypadku której zdecydowaliśmy się na użycie funkcji śledzenia. Pliki "Cookies" tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzą Państwo jedną ze stron naszego portalu, a plik "Cookies" nie utracił jeszcze ważności, wspólnie z Google możemy dowiedzieć się, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na tę stronę


15. Klienci mają prawo dezaktywować pliki "Cookies"  funkcji śledzenia konwersji. W tym celu należy ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki "Cookies" z domeny "googleadservices.com" były blokowane.