Zgodnie z Prawem w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany, bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany towaru na adres: "Grupa Beautica" ul. Milionowa 25/27, 93-193 Łódź wraz ze zwracanym towarem lub na adres e-mail: [email protected].

Termin 14-dniowy należy liczyć od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.  

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Sklep zwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 

Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych z pobraniem.

Sklep odsyła wymieniany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel. Koszt wysyłki wynosi 15 zł.  

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- gdy przedmiotem zamówienia są treści cyfrowe, takie jak szkolenia online,

- zamówień specjalnych realizowanych na wyraźne indywidualne potrzeby / żądania klienta.

 

Formularza zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany Towaru, w zależności od wybranej opcji w Koszyku został Państwu wysłany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub dostarczony wraz z zamówionymi produktami.

Formularz można również pobrać poniżej:

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

Produkt dodany do ulubionych